Vi samarbetar med TM Progress AB och använder endast deras sortiment när det gäller avjämningsmassor. Vid entreprenad med TM Progress AB har vi ersättning per kvadratmeter och inte per kilo, vilket ger ett incitament att hålla ner mängden avjämningsmassor till kund.

 

Våra samarbetspartners

 

u TM Progress AB    

u Peter Rosén Åkeri AB
u Aprobo 

Samarbetspartner

Expressgolv AB  *  Fältmätargatan 10 * 721 35 Västerås * Tel 021-35 81 80 * E-post info@expressgolv.se

 

 

 

 

Hem

Om företaget

Samarbetspartner

Tjänster

Produkter

Referenser

Aktuellt

Kontakta oss