Entreprenader

Vi utför för besiktning, förarbete, läggning, justering samt egenkontroll med dokumentation vid varje läggningstillfälle vid våra entreprenader.

 

Badrum

Vi har stor erfarenhet av stamrenoveringar och badrumsläggningar med både pumpbil och mobil pump.

 

Pumptjänst

Vi erbjuder kunder att hyra pump med förare och transport upp till två ton avjämningsmassa. Gäller det mer än två ton är det mer kostnadseffektivt att använda pumpbil.

 

Ljudgolv

Expressgolv erbjuder i samarbete med TM Progress AB och Aprobo AB hela konceptet från akustikberäkning till färdigt Steg- och Luftljudskonstruktioner.

 

 

Tjänster

Expressgolv AB  *  Fältmätargatan 10 * 721 35 Västerås * Tel 021-35 81 80 * E-post info@expressgolv.se

 

 

 

 

Hem

Om företaget

Samarbetspartner

Tjänster

Produkter

Referenser

Aktuellt

Kontakta oss